MYSLÍME NA BUDOUCNOST ...

Výroba a růst s respektem k lidem a životnímu prostředí
Od roku 2012 je Feralpi Stahl nepřetržitě nositelem loga EMAS-Logo. Tento certifikát obdrží jen takové společnosti, které dobrovolně překračují zákonné požadavky ve svých procesech ochrany životního prostředí. 
Abychom se udrželi na tvrdém trhu, chceme vyrábět ocel efektivně, ale zároveň s co nejnižší spotřebou zdrojů. Chceme být v našem jednání udržitelní a v souladu s environmentální a energetickou politikou.
Výrobní čísla a výsledky jsou pro nás stejně důležité, jako otázka, jak udržitelně se hospodaří. Neboť udržitelnost je pro Feralpi Group důležitá. A proto se o udržitelnost zasazujeme v mnoha oblastech a ukazujeme odpovědnost vůči lidem a přírodě:

Jaká je budoucnost společnosti Feralpi? Investice a transformace, nové produkty a služby, závazek k udržitelnější budoucnosti a s pomocí mladých lidí a jejich talentů - to jsou některé z pilířů této cesty. 

Nová technologie v ocelářském průmyslu.

Představujeme novou válcovnu společnosti FERALPI STAHL v Riese, plánované otevření konec roku 2024

V ocelárně v Itálii - Lonato del Garda byl závěr roku ve  znamení realizace několika mimořádných projektů:

Zaprvé bylo vynaloženo značné úsilí na nahrazení plynové ohřívací pece sérií elektrických indukčních pecí, což vedlo k úplnému vyloučení používání fosilních paliv v této fázi procesu. Zadruhé byla provedena strukturální vylepšení procesu kontinuálního lití, čímž se náš závod stal modernějším, digitálnějším a efektivnějším.

Ocelárny FERALPI v Riese slaví 30 založení. První odlitek vznikl 18.dubna 1994.

Někdy stačí jen jiskra, která propojí sny se skutečností.
Každý den pracujeme na tom, aby ocel, kterou vyrábíme, byla pevným a spolehlivým produktem.