BETONÁŘSKÁ OCEL VE SVITCÍCH

VYRÁBĚNO DLE NOREM: ČSN 420139, DIN 488
PRŮMĚR: 4-12 mm tažené za studena
PRŮMĚR: 8-20 mm válcované za tepla